Obezite ve Reflü

Obezite (şişmanlık) ve reflü arasındaki ilişki pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Obezite, özellikle de morbid obezitede (hastalık düzeyinde obezite) reflünün daha sık görülmesinin birkaç nedeni vardır:

1. Reflünün en sık rastlanılan nedeni olan mide fıtığı, obezite vakalarında normal kişilere göre çok daha fazla görülmektedir.

2. Karın içindeki aşırı yağlanma, karın içi boşluktaki basıncı arttırdığından (gebelik dönemine benzer şekilde) reflü oluşumu kolaylık kazanmaktadır.

3. Obezitenin oluşumunda nedensel etkisi olan beslenme bozuklukları reflü oluşumunu kolaylaştırmaktadır.

Obez kişilerde yemek borusundaki hareket bozuklukları normal kişilere oranla çok daha fazla (yüzde 35 ile yüzde 40) görülmektedir. Yemek borusu hareketindeki bozukluklar reflü oluşumuna direkt neden olabilmektedir.

HASTA DEĞERLENDİRMELERİ

Mide yanmaları ,gıcık öksürüğü ve bulantı şikayetleri ile geldim.Kontrol ve testler sonucunda halk dilinde mide fıtığı diye geçen mide kapakçık sorunum olduğunu öğrendim.Ve bunu akabinde Dr.Levent Eminoğlu tarafından başarılı bir ameliyat geçirdim.Ameliyat sonrası yanma bulantı ve gıcık öksüğü tamamen bitti.Hızlı yersem şişkinlik olması dışında hazım sorunum hiç yok.Tekrar teşekkür ederim.
Ece Acaroğlu - 29, İstanbul