pHmetri Yöntemi

Bu yöntemde, burundan yemek borusu içine yaklaşık 1 mm genişliğinde ince bir kateter yerleştirilir ve 24 saat boyunca hasta günlük yaşantısına devam eder. Kateterdeki iki algılayıcı yoluyla sürekli kayıt yapılır. Biri mide kapak mekanizmasının 5, diğeri ise yaklaşık 10 cm üstünde bulunan bu iki algılayıcı yoluyla ölçüm süresince mideden yemek borusu içerisine kaç kez asit kaçışı olduğu, bu asit kaçışlarının ne kadar süreyle pH değerini 4'ün altına indirdiği gibi birçok ölçüm yapılır ve belgelenir.

Ölçüm sırasında belgelenen 6 değişken bir araya getirilerek bu yöntemi geliştiren cerrahın adıyla anılan DeMeester değerleri verilir. Böylece kişinin hastalık derecesinde reflüsü olup olmadığı en nesnel (objektif) biçimde belgelenir.

HASTA DEĞERLENDİRMELERİ

Reflü,istifra ve yıllarca süren yanmalarla geldiğim Dr.Levent beyle verdiğimiz ameliyat kararından sonra bu şikayetlerimden en sonunda kurtuldum.İstediğimi yer hale geldim.Yemek yeme düzenimi kazandım.Dr.Levent Eminoğlu ve kıymetli ekibine,Kadıköy Şifa hastanesine çok çok teşekkür ederim.
Stamata Seyisoğlu - 46, istanbul