pHmetri Yöntemi

Bu yöntemde, burundan yemek borusu içine yaklaşık 1 mm genişliğinde ince bir kateter yerleştirilir ve 24 saat boyunca hasta günlük yaşantısına devam eder. Kateterdeki iki algılayıcı yoluyla sürekli kayıt yapılır. Biri mide kapak mekanizmasının 5, diğeri ise yaklaşık 10 cm üstünde bulunan bu iki algılayıcı yoluyla ölçüm süresince mideden yemek borusu içerisine kaç kez asit kaçışı olduğu, bu asit kaçışlarının ne kadar süreyle pH değerini 4'ün altına indirdiği gibi birçok ölçüm yapılır ve belgelenir.

Ölçüm sırasında belgelenen 6 değişken bir araya getirilerek bu yöntemi geliştiren cerrahın adıyla anılan DeMeester değerleri verilir. Böylece kişinin hastalık derecesinde reflüsü olup olmadığı en nesnel (objektif) biçimde belgelenir.

HASTA DEĞERLENDİRMELERİ

Ameliyattan önce yanma ve ekşime sorunu ilaç almadığım sürece hayatımın bir parçası haline gelmişti.Artık yemek istemez hale gelmiştim.İştahsızlık başlamıştı.İlaç almaktan da çok sıkılmıştım.Levent beyin ameliyatı sonrasında ekşime ,yanma ,iştahsızlık tarih oldu.Ne istersem yiyebiliyorum .İyi çiğnemeyi öğrendim.
Çağrı Erol - 32, Gebze