Cerrahi Tedavi

Reflü, özellikle de mide fıtığıyla birlikte olduğu zaman insanın yaşam kalitesini çok etkiler. Cerrahi tedavi, gastroösofageal reflü hastalığının mekanik kökenini ortadan kaldıran tek tedavi yöntemidir. Gerçek anlamda kalıcı tedavi sadece cerrahi yöntemle sağlanabilmektedir. 10 yıllık dönemde yapılan prospektif randomize kontrollü çalışmalar, deneyimli cerrahların büyük serilerinde ,cerrahi tedavilerin yüzde 90 ın üzerinde  başarılı olduğunu göstermektedir. Cerrahi tedaviyi tercih eden hastaların yüzde 93'ünde hiçbir şikayet belirtilmemiş ve ilaç kullanımına gerek olmamıştır. Cerrahi tedavide başarı oranı cerrahi ekibin bu konudaki deneyim ve uzmanlığıyla doğrudan ilintilidir.

* İlaç tedavisinin başarılı olmadığı ileri düzey yemek borusu hasarı olan kişilerde
* Uzun dönem ya da yaşam boyu ilaç kullanmak istemeyen genç hastalarda
* İlaç tedavisinin başarılı olduğu ancak ilaç bırakılınca şikayetleri yeniden başlayan hastalarda
* Tedavilere rağmen, kronik öksürük, ses kısıklığı, astım ve kronik boğaz ağrısı şikayetleri geçmeyen hastalarda
* Yemek borusunda reflü hasarına bağlı hücresel değişim (Barrett Ösofagus) oluştu ise

* 4 cm nin üzerinde büyük fıtığı olan hastalarda
* Yaşam tarzı değişikliklerinin yaratacağı endişeler, ilaç tedavisinin süresi ve maliyeti göz önüne alınarak cerrahi tedavi düşünülmelidir.

HASTA DEĞERLENDİRMELERİ

Ameliyat öncesi yakınmalarım midede ağrı ,zaman zaman bulantı,geğirme ,şişkinlikve yediğim şeylerin sanki midemde taşa dönüşüp kalması idi.Ağız içinde sürekli yaralar çıkıyordu.Ameliyat sonrasında şu ana kadar ciddi bir sorun hiç olmadı.İlk dönemde yavaş yemeye alışmam zor oldu ama alışınca hayat boyu yanlış yediğimi anladım.Çok rahatım.
Ayten Arslanbuğa - 59, İstanbul