Op. Dr. Levent Eminoğlu

Baryumlu Grafi Yöntemi

Gastroskopinin yaygın olmadığı dönemlerde çok kullanılan bu yöntem, dolaylı (indirekt) bir inceleme olduğundan günümüzde çok daha az kullanılmaktadır.

Röntgen ışınını yansıtan bir çözeltinin yutulması sırasında yapılan bu incelemeyle, çözeltinin yemek borusundan geçiş şekli ve hızı, mide kapak düzeneğinin açılımı, mideden ve onikiparmak bağırsağından geçişi sırasındaki görüntüler incelenir.

Hasta, röntgen çekilirken ters çevrilerek çözeltinin yemek borusuna geri kaçıp kaçmadığı gözlemlenir.