Op. Dr. Levent Eminoğlu

Empedans Manometri Yöntemi

Bu yöntem yemek borusu boşluğu içine belli aralıklarla yerleştirilmiş olan empedans elektrodları ve basınç algılayıcılarının arasındaki elektrik iletisi ve basınç değişimlerinin ölçülmesi temeline dayanır.

Boşluk içi (intraluminal) elektrik empedansı, elektrik iletkenliği ve kesitsel alan genişliğiyle ters orantılıdır. Kas tabakasından oluşan yemek borusu duvarına oranla havanın iletkenliği daha azdır; böylece daha yüksek bir empedans verir. Oysa salya, sıvı ve katı gıdaların iletkenliği daha fazla olduğundan ölçüm bölgesinde empedans düşüşüne neden olacaktır.

Manometri ve empedans birlikte kullanıldığında, yutulan lokmanın mideye iletilme (peristaltizm) şekli, lokma ileti parametreleri ve yutmayla ilintili yakınmalar incelenebilir.

Klinik anlamda yemek borusu hareket bozukluğuyla seyreden hastalıkların incelenmesinde ve reflü nedeniyle ameliyat olmuş kişilerde oluşan yutma güçlüğünün değerlendirilmesinde kullanımı anlamlıdır.