Op. Dr. Levent Eminoğlu

Manometri Yöntemi

Manometri işleminde, yemek borusu içine yerleştirilen bir kateter aracılığıyla yemek borusunun peristaltik hareket denilen ileri doğru itme (dalga) hareketinin gücü ve düzeniyle ilintili ölçüm yapılır.

Yaklaşık 10 dakika süren basit bir testtir.Kuru yutkunma ve su içerek yutkunma yapılır. Mide kapak mekanizmasının kasılma ve dinlenme sırasındaki basınçları ölçülür. Reflü oluşumunun en önemli nedenlerden biri olan kendiliğinden mide kapağı gevşemesinin bulunup bulunmadığı araştırılır ve yemek borusunun kendine ait hareket bozukluklarının olup olmadığı ortaya konur.

Yemek borusunun manometrik incelenmesi son derece değerli bilgiler sağlamaktatır. Bu bilgiler ışığında ilaç sağıltımı tasarlanan hastalarda yemek borusu hareketini destekleyici ilaçlara gerek olup olmadığı saptanabilmektedir. Cerrahi onarımın öngörüldüğü durumlarda da bu bilgiler ışığında hastaya özel onarım tasarlanabilmektedir.Manometrik ölçümler ile yapılması gereken onarımın tekniği belirlenir ve doğru şekilde uygulanırsa cerrahi tedavi sonrası yutma güçlüğü oluşmaz.